Lista e Kompanive - Connect

Partnerët Tanë

Ne kemi formuar marrëdhënie me kompanitë lider në prodhimin e mjeteve dhe aksesorëve që mund t'ju ofrojnë ju zgjidhje inovative për probleme që mund të ndesheni në përdishmëri, apo çështje industriale. Nuk ëshë vetëm ekspertiza jonë apo niveli i të kuptuarit të problemeve që ju keni, por dhe marrëdhëniet që ne kemi me kompanitë më të fuqishme botërore që krijojnë produkte dhe aksesorë që i japin zgjedhje problemeve tuaja të përditshme apo industriale.